Hoe werken wij

Of we nu opdrachten uitvoeren voor onze klanten of onze eigen ideeën tot leven brengen, elk online project kent een systematische aanpak. Hieronder vind je een kijkje in onze keuken.

Het voortraject

We beginnen met een inventarisatie van de wensen en eisen waaraan het eindproduct dient te voldoen. Hierbij ligt de nadruk niet zozeer op het gewenste online product of dienst (middel), maar op het gewenste resultaat (doel). Op basis van het doel kunnen we bepalen welk middel hiervoor het meest geschikt is; soms is een nieuwsbriefcampagne effectiever dan een AdWords campagne, en soms is een maatwerk oplossing meer geschikt dan een open source pakket.

Als we alle wensen en eisen helder hebben, stellen we een offerte op. Onze offerte bevat een samenvatting van de werkzaamheden die we gaan verrichten, het resultaat wat deze werkzaamheden gaat opleveren en het kostenoverzicht, gespecificeerd per projectonderdeel. Het offertebedrag is opgesteld op basis van een ureninschatting met vast uurtarief.

Functioneel ontwerp

Na akkoord op de offerte stellen we een functioneel ontwerp op. Hierin worden de uit te voeren werkzaamheden in groter detail omschreven. Het functioneel ontwerp is tevens bindend voor de rest van het project: functionaliteiten die niet in dit document genoemd zijn, worden niet geïmplementeerd; mocht extra functionaliteit gewenst zijn, zullen we deze na afronding van het project als meerwerk offreren.

Vormgeving

Naast het functioneel ontwerp maken we schetsen voor het online project. Dit kunnen zowel wireframes (een schematische blauwdruk van de website inclusief navigatieschema) als sfeerimpressies zijn. Hierbij houden we rekening met de bestaande huisstijl (indien aanwezig), nieuwe technieken (responsive design, material design) en usability. Per online project wordt bepaald of we een vakkundig maatwerk ontwerp opleveren, of gebruik maken van professionele templates. Voor ieder budget hebben we een passende oplossing. Welke oplossing we ook kiezen, het resultaat zal altijd de uitstraling van uw bedrijf reflecteren.

De schetsen overleggen we met de klant en werken we uit naar een volledige vormgeving, waarbij we alle systeemelementen meenemen in het ontwerp. In de ontwerpfase zijn, indien vereist, twee correctierondes, waar we samen met de klant de gewenste aanpassingen doornemen.

Als het ontwerp is goedgekeurd, gaan de ontwikkelaars ermee aan de slag. Het ontwerp wordt omgezet naar leesbare webcode: HTML5, CSS3, Javascript, SVG, web en icon fonts, en losse afbeeldingen waar nodig. Hierbij maken we gebruik van moderne frameworks en ontwikkeltools, zoals Grunt, Less, Bootstrap, FontAwesome en jQuery. De ontwikkelde code voldoet aan de eisen die het W3C (World Wide Web Consortium) aan websites stelt, tevens wordt hierbij in de semantiek al rekening gehouden met zoekmachine optimalisatie en leesbaarheid op verschillende devices, zoals laptops, tablets en smartphones (responsive).

Ontwikkeling

Op basis van het functioneel ontwerp en de wireframes wordt het systeem ontwikkeld. We ontwikkelen het systeem in op zichzelf staande systeemonderdelen, zodat deze los per stuk opgeleverd kunnen worden. Tijdens het ontwikkelproces gebruiken we drie platformen:

Local, de ontwikkelomgeving

We ontwikkelen op onze eigen lokale systemen. Hiermee kunnen we de ontwikkeltijd verkorten, doordat we niet afhankelijk zijn van internetsnelheden. Daarnaast kunnen de projectleden ieder aan hun eigen versie van het systeem werken zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Het systeem wordt in losse onderdelen ontwikkeld zodat we incrementeel updates kunnen doorvoeren. Omdat we gebruik maken van versiebeheer, door middel van een Git repository, kunnen we altijd voorgaande versies terughalen indien nodig. Als de nieuwe of aangepaste systeemonderdelen volledig naar verwachting van de ontwikkelaar werken worden deze doorgezet naar het tweede platform.

Staging, de test & controle-omgeving

Als we een systeemonderdeel ontwikkeld hebben, wordt dit op Staging geplaatst. Dit proces is geautomatiseerd door middel van geavanceerde deployment methoden. Op Staging kan de klant online meekijken en feedback geven op hetgeen we ontwikkeld hebben. Deze feedback kan uitmonden in vereiste aanpassingen aan het systeem, of geoffreerd worden als meerwerk opdrachten.

Als de klant helemaal tevreden is met de versie die op Staging staat, zal deze naar zijn eindbestemming worden doorgeplaatst:

Production, de webhost

Na akkoord op de staging omgeving is het tijd om het systeem op te leveren en op de live omgeving te zetten. Als dit een platform van de klant zelf betreft, zullen we vooral onderzoek doen of het platform compatibel is met de frameworks en plugins die wij gebruiken, zodat we zeker weten dat onze producten ook online blijven werken.

Hiermee is het project afgerond en kan de champagne open. Maar dat betekent niet dat we klaar zijn.

Nazorg

Na de oplevering van het online project, zullen we zowel intern als met de klant evalueren hoe het proces is gegaan en of alles naar tevredenheid is verlopen. Daarbij kunnen meteen afspraken gemaakt worden over het eventuele meerwerk dat tijdens het project aan het licht is gekomen. Tevens bieden we onderhoudscontracten aan, zodat de gebruikte systemen ook na livegang up to date gehouden kunnen worden.

In het geval van websites en webshops starten we na oplevering direct met SEO, Adwords en social media campagnes als de klant dit heeft afgenomen. Het optimaliseren van de website is al tijdens het coden meegenomen. Het gaat hier onder andere om het inrichten van de campagnes, het koppelen van sitemap, het implementeren van analytics, het inrichten van het merchant center en het onderhouden van social media accounts. Vervolgens monitoren we de campagnes, sturen we bij en springen we in op actualiteiten.