Producten kopiëren in een OpenCart multistore

OpenCart heeft de functionaliteit om meerdere winkels via 1 beheerinterface te beheren, zogenaamde ‘Multistores’. Onderstaand snippet kan je gebruiken om alle producten van winkel A ook naar winkel B te kopieren.

Verander voor gebruik de betreffende nummers van de winkel, plak het vervolgens in een bestand, bijvoorbeeld de HeaderController. Bezoek vervolgens je homepage 1 maal en haal de snippet weer uit de Controller. Alle producten en categorieen van winkel A staan nu ook in winkel B!


    $sourceStore = 0; // Dit is winkel A
    $targetStore = 3; // Dit is winkel B


      $sql = "SELECT category_id FROM oc_category_to_store WHERE store_id = $sourceStore";
      $rows = $this->db->query($sql)->rows;


      foreach($rows as $row)
      {
        $sql = "SELECT * FROM oc_category_to_store WHERE store_id = $targetStore AND category_id = ".(int) $row['category_id'];
        $res = $this->db->query($sql)->row;
        if(empty($res))
        {
          $sql = "INSERT INTO oc_category_to_store (store_id, category_id) VALUES ($targetStore, ".(int) $row['category_id'].")";
          $this->db->query($sql);
        }
      }


      $sql = "SELECT product_id FROM oc_product_to_store WHERE store_id = 0";
      $rows = $this->db->query($sql)->rows;

      foreach($rows as $row)
      {
        $sql = "SELECT * FROM oc_product_to_store WHERE store_id = $targetStore AND product_id = ".(int) $row['product_id'];
        $res = $this->db->query($sql)->row;
        if(empty($res))
        {
          $sql = "INSERT INTO oc_product_to_store (store_id, product_id) VALUES ($targetStore, ".(int) $row['product_id'].")";
          $this->db->query($sql);
        }
      }