Archive for: januari, 2015

Goede formulieren: Gegevensvalidatie

Gegevensvalidatie is de controle of een digitale formulier correct is ingevuld door de gebruiker. Voorbeelden van digitale formulieren zijn een contactformulier op een website of het inlogformulier in een app,. Deze methode zorgt ervoor dat het systeem alle benodigde informatie op de juiste manier krijgt aangeboden door de gebruiker. Als de gebruiker een veld vergeet of onjuist invult, verschijnt een melding, zodat de gebruiker weet dat er iets aangepast moet worden.

Continue reading…